បើកគណនី
ព័ត៌មានផ្ទាល់កំពុងជួញដូរ

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី សូមស្វាគមន៍

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​ពេញលេញ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និងផ្តល់​សេវា​លើ​អាជីវកម្ម​ជើងសារ​មូលបត្រ ជូន​ដល់​វិនិយោគិន​ជា​រូបវន្ត​បុគ្គល​និង​ក្រុមហ៊ុន ។

ឱកាស​ថ្មី កាន់​តែ​ពិសេស! គណនី​ជួញដូរ​នៅ​អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី!

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី សូម​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស​សម្រាប់​ការ​ស្នើ​សុំ​លេខអត្តសញ្ញាណ​វិនិយោគិន (ឯកត្តជន) និង​ការ​បើក​គណនី​ជួញ​ដូរ មិន​មាន​គិត​ថ្លៃ​សេវា​ទេ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ជូន​ដំណឹង​នេះ​តទៅ ។ ចាប់​ផ្តើម​ពង្រីក​ការវិនិយោគ​របស់​លោក​អ្នក តាម​ការ​ជួញ​ដូរ​ហ៊ុន និង​ទិញ​ហ៊ុន IPO បន្ត​បន្ទាប់! សម្គាល់: លោក​អ្នក​ត្រូវ​ចំណាយ​ត្រឹម​តែ ២ម៉ឺន​រៀល សម្រាប់​អត្តសញ្ញាណ​វិនិយោគិន​ពី គ.ម.ក. ។

អតិថិជនពីររូបបានឈ្នះពានរង្វាន់

ថ្ងៃ​ទី​២៥ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៨

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ៖ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី ជា​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ​ដែល​លោក​អ្នក​ជឿ​ទុក​ចិត្ត និង​ជា​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា សូម​ជូន​ដំណឹង​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ថា អតិថិជន​ពីរ​រូប​របស់​អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី បាន​ឈ្នះ​ពាន​រង្វាន់​ពី​កម្មវិធី​ប្រកួត​ប្រជែង​ជួញ​ដូរ​ភាគហ៊ុន ដែល​រៀបចំ​ដោយ​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា (ផ.ម.ក) ។

ប្រតិទិន​ឈប់​សម្រាក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៨

ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧

តារាង​ប្រតិទិន​ឈប់​សម្រាក​បុណ្យ​ដែល​មាន​ប្រាក់​ឈ្នួល នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា ប្រចាំ​ឆ្នាំ២០១៨...

ចិន បើក​ទីផ្សារ​មូលបត្រ​បំណុល​ដល់​បរទេស

ថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

ក្រុងប៉េកាំងៈ ធនាគារ​កណ្តាល​ចិន​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ប្រទេស​ចិន​នឹង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​វិនិយោគិន​ បរទេស​ចូល​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​មូលបត្រ​បំណុល​ដ៏ធំ​របស់​ខ្លួន​ដោយ​ផ្ទាល់​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ​តទៅ​។

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៧ របស់​ ភីភីអេសភី

ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

ក្នុង​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៧ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី មាន​ចំណូល​សរុប​ចំនួន ៥.៨៦១.៤៧០ ពាន់​រៀល ថយ​ជាង​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៦ ចំនួន ៦.៨៤៨.៥៣៨ ពាន់​រៀល ស្មើ​នឹង ៥៣,៨៨% និង​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្នុង​ការិយបរិច្ឆេទ​សរុប​ចំនួន ១១៥.៨៧៣ ពាន់​រៀល ថយ​ចុះ​ចំនួន ៣.១៩១.៤៦១ ពាន់​រៀល​ស្មើ​នឹង ៩៦,៥% បើ​ធៀប​នឹង​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៦។

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៧ របស់​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.)

ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

ក្នុង​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) មាន​ចំណូល​សរុប​ចំនួន ៥៦.២១៣.៥០៨.០០០រៀល កើន​ជាង​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៦ ចំនួន ៦.៩៧០.២២៤.០០០រៀល ស្មើ​នឹង ១៤,១៥% និង​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្នុង​ការិយ​បរិច្ឆេទ​សរុប​ចំនួន ១១.៣៣៥.៦៤៨.០០០រៀល កើន​ចំនួន ៣.៧៥៤.៧៥៩.០០០រៀល ស្មើ​នឹង ៤៩,៥៣%...

ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ   នីតិវិធី​ជួញ​ដូរ​មូលបត្រ
ព័ត៌មាន​វិនិយោគ   ទម្រង់​ប្រើប្រាស់​សេវា
សំណួរ និង​ចម្លើយ   វចនានុក្រម​មូលបត្រ

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ឈាន​មុខ​គេ​លើ​គ្រប់​វិស័យ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ជា​ធនាគារ​ដែល​មាន​ការធានា​រ៉ាប់រង​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​ខ្នាត​អន្តរជាតិ (មាន ២៦១សាខា) ។


វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្រ្ត អេស៊ីលីដា

ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​ពេញលេញ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និងផ្តល់​សេវា​បណ្តុះ​បណ្តាល អប់រំ​ដ៏​ល្អ​បំផុត ជូន​ដល់​សាធារណជន​គ្រប់​មជ្ឈដ្ឋាន​ក្នុង​សហគមន៍ ។


អេស៊ីលីដា ប្រូភើធី អិលធីឌី

ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​ពេញលេញ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និងត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​តាម​ច្បាប់​នៃ​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា ដើម្បី​ប្រតិបត្តិការ...


ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឡាវ

ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និង​កំពុង​ផ្តល់​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដ៏​សម្បូរ​បែប ក្នុង​ប្រទេស​ឡាវ (មាន ៤១សាខា) ។


ស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេស៊ីលីដា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និង​ធ្វើ​​ប្រតិបត្តិការ​ជា​ស្ថាប័ន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា (មាន ៨សាខា) ។

កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
២៥/០៤/២០១៨ ៣៣៩,៣៧ ០,៤៨
២៤/០៤/២០១៨ ៣៣៩,៣៧ ០,៤៨
២៣/០៤/២០១៨ ៣៣៩,១៤ ០,៩៥
២០/០៤/២០១៨ ៣៣៩,១៤ ០,៩៥
១៩/០៤/២០១៨ ៣៣៨,៦៧ ០,៥៧

ព័ត៌មាន​បន្ថែម...

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន %បម្រែ​បម្រួល បម្រែ​បម្រួល
PPWSA៣.៨០០ ០,០០
GTI៤.២២០ ០,០០
PPAP៥.៣៤០ ០,០០
PPSP២.៨៨០ ០,០០
PAS៥.០៨០ ០,៣៩ ២០

ព័ត៌មាន​បន្ថែម...

អត្រា​ប្តូរប្រាក់ គិត​ជាប្រាក់រៀល
២៥ មេសា ២០១៨  ១១:៣៦
ប្រភេទ​ប្រាក់ អត្រា​ទិញ អត្រា​លក់
ដុល្លារ​អាមេរិក៤.០៤២,០០៤.០៦៨,០០
បាត១២៨,២០១២៩,៥០
អឺរ៉ូ៤.៨៨៦,៧៨៥.០១៥,៨៤
ដុល្លារ​អូស្ត្រាលី៣.០១១,២៩៣.១២៨,២៩
ដុង០,១៧៥៧០,១៧៩២
ដុល្លារ​​កាណាដា៣.១០០,២១៣.២១៣,៧២
គីប០,៣៧៣៧០,៤៩១៤
យ៉េន៣៦,៥៤៦១៣៧,៧៣៦៥
ផោន៥.៥៩៨,១៧៥.៧៣១,៨១

អត្រា​ខាង​លើ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ជម្រាប​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​ប្រែប្រួល ។
អត្រា​ផ្សេងទៀត...

បម្រើ ២៤​ម៉ោង
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤
០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh
ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៣៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១.៩២៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៤.១៥៩