អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី សូមស្វាគមន៍

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​ពេញលេញ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និងផ្តល់​សេវា​លើ​អាជីវកម្ម​ជើងសារ​មូលបត្រ ជូន​ដល់​វិនិយោគិន​ជា​រូបវន្ត​បុគ្គល​និង​ក្រុមហ៊ុន ។

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​គណៈកម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥


សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការ​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ ការ​ជួញ​ដូរ​និរន្តរ៍ និង​ការ​ជួញ​ដូរ​មុន​ការ​ទូទាត់


ឱកាស​ថ្មី កាន់​តែ​ពិសេស! គណនី​ជួញដូរ​នៅ​អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី!

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី សូម​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស​សម្រាប់​ការ​ស្នើ​សុំ​លេខអត្តសញ្ញាណ​វិនិយោគិន (ឯកត្តជន) និង​ការ​បើក​គណនី​ជួញ​ដូរ មិន​មាន​គិត​ថ្លៃ​សេវា​ទេ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ជូន​ដំណឹង​នេះ​តទៅ ។ ចាប់​ផ្តើម​ពង្រីក​ការវិនិយោគ​របស់​លោក​អ្នក តាម​ការ​ជួញ​ដូរ​ហ៊ុន និង​ទិញ​ហ៊ុន IPO បន្ត​បន្ទាប់!

សម្គាល់: លោក​អ្នក​ត្រូវ​ចំណាយ​ត្រឹម​តែ ២ម៉ឺន​រៀល សម្រាប់​អត្តសញ្ញាណ​វិនិយោគិន​ពី គ.ម.ក. ។

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី២ ឆ្នំា២០១៥ របស់​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.)

ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥
ក្នុង​ត្រីមាស​ទី២ ឆ្នំា២០១៥ រ.ទ.ស.ភ មាន​ចំណូល​សរុប​ចំនួន ៤៦.៨០៣.៥៥៥.០០០រៀល កើន​ជាង​ត្រីមាស​ទី២ ឆ្នំា២០១៤ ចំនួន ៦.៧៦៦.០១៩.០០០រៀល ស្មើ​នឹង ១៦,៩០% និង​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្នុង​ការិយបរិច្ឆេទ​សរុប​ចំនួន ៧.០៣៩.៥៣៨.០០០រៀល ថយ​ចុះ​ចំនួន ៣.៧៧៨.៤៥៣.០០០រៀល...

ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ឈានមុខគេ​បង្អស់​ចំនួន​ពីរ​របស់​ប្រទេស​ជប៉ុន បាន​ទិញ​ភាគហ៊ុន​បន្ថែម​នៅក្នុង​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ឈានមុខគេ​លើ​គ្រប់​វិស័យ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា បាន​ប្រកាស​ក្នុង​ថ្ងៃនេះ​ថា ក្រុមហ៊ុន​ធំ​ឈានមុខគេ​បង្អស់​ចំនួន​ពីរ​របស់​ប្រទេស​ជប៉ុន បាន​ទិញ​ភាគហ៊ុន​ពី ជេ អេស អេធ អេ អេធ អិល (JSH Asian Holdings Limited) ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​របស់ ចាឌីន (Jardine Strategic Holdings Limited) នៅ​ក្នុង​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី...

របាយការណ៏​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៥ របស់​ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន

ថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥
សម្រាប់​ដំណាច់​ការិយបរិច្ឆេទ​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៥ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នំា២០១៥ ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្គេន ធ្វីន មាន​ចំណូល​សរុប​ចំនួន ៥៩.០២៦.៩៧៩.០០០រៀល ចំណេញ​មុន​បង់​ពន្ធ​ចំនួន ៣.១៦៤.៥០០.០០០រៀល និង​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្រោយ​បង់​ពន្ធ​មាន​ចំនួន ២.៥២០.៥៨៦.០០០រៀល។

ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ   នីតិវិធី​ជួញ​ដូរ​មូលបត្រ
ព័ត៌មាន​វិនិយោគ   ទម្រង់​ប្រើប្រាស់​សេវា
សំណួរ និង​ចម្លើយ   វចនានុក្រម​មូលបត្រ

កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
២៨/០៨/២០១៥ ៤១៦,៧៤ ៣,៤៣
២៧/០៨/២០១៥ ៤២០,១៧ ៦,៣
២៦/០៨/២០១៥ ៤២៦,៤៧ ១,៧៣
២៥/០៨/២០១៥ ៤២៤,៧៤ ១៥,៣៦
២៤/០៨/២០១៥ ៤៤០,១ ៥,៧៧

ព័ត៌មាន​បន្ថែម...

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន %បម្រែ​បម្រួល បម្រែ​បម្រួល
PPWSA ៥.០០០ ១,១៩ ៦០
GTI ៥.០០០ ០,០០

ព័ត៌មាន​បន្ថែម...

អត្រា​ប្តូរប្រាក់ គិត​ជាប្រាក់រៀល
២៨ សីហា ២០១៥ ១៦:២២
ប្រភេទ​ប្រាក់ អត្រា​ទិញ អត្រា​លក់
ដុល្លារ​អាមេរិក៤.០៩០,០០៤.១១០,០០
បាតថៃ១១៣,៣០១១៥,៥០
អឺរ៉ូ៤.៥៤៣,៩៩៤.៧០១,៨៤
ដុល្លារ​អូស្រ្តាលី២.៨៥៨,៩១៣.០០៨,៥២
ដុងវៀតណាម០,១៧៧៨០,១៨២៧
ដុល្លារ​​កាណាដា៣.០១៨,៤២៣.១៦៨,៨១
ឡាវគីប០,៤០២០០,៥០៤៥
យ៉េនជប៉ុន៣៣,២៧៩១៣៤,៤២២១
ផោន៦.២២៩,០៧៦.៣៩៥,១៦

អត្រា​ខាង​លើ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ជម្រាប​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​ប្រែប្រួល ។
អត្រា​ផ្សេងទៀត...

បម្រើ ២៤​ម៉ោង
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤
០១៥ ៩៩៩ ២៣៣

inquiry@acledabank.com.kh


ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ឈាន​មុខ​គេ​លើ​គ្រប់​វិស័យ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ជា​ធនាគារ​ដែល​មាន​ការធានា​រ៉ាប់រង​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​ខ្នាត​អន្តរជាតិ ។


អេស៊ីលីដា ត្រេននីង សេនធ័រ

ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​ពេញលេញ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និងផ្តល់​សេវា​បណ្តុះ​បណ្តាល និង​ប្រឹក្សា​យោបល់​លក្ខណៈ​អន្តរជាតិ ។


ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឡាវ

ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និង​កំពុង​ផ្តល់​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដ៏​សម្បូរ​បែប ក្នុង​ប្រទេស​ឡាវ ។


ស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេស៊ីលីដា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និង​ធ្វើ​​ប្រតិបត្តិការ​ជា​ស្ថាប័ន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា ។

ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: Co. ០៤៤៨ KH/២០១០
អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

អគារលេខ៦៣២ ផ្លូវលេខ៧០ សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៩៩៩ ៩៦៦ / ៩៩៩ ៩៧៧ / ៧២៣ ៣៨៨, ០១៥ ៧២៣ ៣៨៨
ទូរសារ: ០២៣ ៧២៣ ៣៧៧
អ៊ីម៉ែល: info@acledasecurities.com.kh
ផែនទី​ទំព័រ
ព័ត៌មាន​តាម​អ៊ីម៉ែល
កំណត់​ចំណាំ​ផ្នែក​ច្បាប់

​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា : ៣
​អ្នក​ទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៧៤
​អ្នក​ទស្សនាពីម្សិល : ១.០៨៣