បើកគណនី       ព័ត៌មានផ្ទាល់កំពុងជួញដូរ   

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី សូមស្វាគមន៍

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​ពេញលេញ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និងផ្តល់​សេវា​លើ​អាជីវកម្ម​ជើងសារ​មូលបត្រ ជូន​ដល់​វិនិយោគិន​ជា​រូបវន្ត​បុគ្គល​និង​ក្រុមហ៊ុន ។

ឱកាស​ថ្មី កាន់​តែ​ពិសេស! គណនី​ជួញដូរ​នៅ​អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី!

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី សូម​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស​សម្រាប់​ការ​ស្នើ​សុំ​លេខអត្តសញ្ញាណ​វិនិយោគិន (ឯកត្តជន) និង​ការ​បើក​គណនី​ជួញ​ដូរ មិន​មាន​គិត​ថ្លៃ​សេវា​ទេ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ជូន​ដំណឹង​នេះ​តទៅ ។ ចាប់​ផ្តើម​ពង្រីក​ការវិនិយោគ​របស់​លោក​អ្នក តាម​ការ​ជួញ​ដូរ​ហ៊ុន និង​ទិញ​ហ៊ុន IPO បន្ត​បន្ទាប់!

សម្គាល់: លោក​អ្នក​ត្រូវ​ចំណាយ​ត្រឹម​តែ ២ម៉ឺន​រៀល សម្រាប់​អត្តសញ្ញាណ​វិនិយោគិន​ពី គ.ម.ក. ។

ព័ត៌មាន​អំពី​ភាគហ៊ុន ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

ចិន បើក​ទីផ្សារ​មូលបត្រ​បំណុល​ដល់​បរទេស

ថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

ក្រុងប៉េកាំងៈ ធនាគារ​កណ្តាល​ចិន​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ប្រទេស​ចិន​នឹង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​វិនិយោគិន​ បរទេស​ចូល​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ​មូលបត្រ​បំណុល​ដ៏ធំ​របស់​ខ្លួន​ដោយ​ផ្ទាល់​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ​តទៅ​។

ព័ត៌មាន​អំពី​ភាគហ៊ុន ឆ្នាំ២០១៧

ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នំា២០១៧ របស់​ ភីភីអេសភី

ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

ក្នុង​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នំា២០១៧ ភ្នំពេញ អេសអ៊ីហ្សិត ភីអិលស៊ី មាន​ចំណូល​សរុប​ចំនួន ៥.៨៦១.៤៧០ ពាន់​រៀល ថយ​ជាង​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នំា២០១៦ ចំនួន ៦.៨៤៨.៥៣៨ ពាន់​រៀល ស្មើ​នឹង ៥៣,៨៨% និង​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្នុង​ការិយបរិច្ឆេទ​សរុប​ចំនួន ១១៥.៨៧៣ ពាន់​រៀល ថយ​ចុះ​ចំនួន ៣.១៩១.៤៦១ ពាន់​រៀល​ស្មើ​នឹង ៩៦,៥% បើ​ធៀប​នឹង​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នំា២០១៦។

របាយការណ៍​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នំា២០១៧ របស់​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ.)

ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

ក្នុង​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នំា២០១៧ រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) មាន​ចំណូល​សរុប​ចំនួន ៥៦.២១៣.៥០៨.០០០រៀល កើន​ជាង​ត្រីមាស​ទី១ ឆ្នំា២០១៦ ចំនួន ៦.៩៧០.២២៤.០០០រៀល ស្មើ​នឹង ១៤,១៥% និង​ចំណេញ​សុទ្ធ​ក្នុង​ការិយ​បរិច្ឆេទ​សរុប​ចំនួន ១១.៣៣៥.៦៤៨.០០០រៀល កើន​ចំនួន ៣.៧៥៤.៧៥៩.០០០រៀល ស្មើ​នឹង ៤៩,៥៣%...

សេចក្តី​ប្រកាស​អំពី​ការ​ធ្វើ​រ៉ូដសូ (Roadshow) និង​ការ​ធ្វើ​ប៊ុក​បៀល​ឌីង របស់​កំពង់​ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុង​ព្រះសីហនុ (ក.ស.ស)

ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

កំពង់​ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុង​ព្រះសីហនុ (ក.ស.ស) សូម​ជូន​ដំណឹង​ដល់​វិនិយោគិន​ទាំង​អស់​ពី​ការ​ចាប់​ផ្តើម​ការ​ធ្វើ​រ៉ូដសូ និង​ធ្វើ​ប៊ុកបៀលឌីង សម្រាប់​កំណត់​ថ្លៃ​បោះ​ផ្សាយ​លក់​មូលបត្រ​កម្មសិទ្ធិ​លើក​ដំបូង​ជា​សាធារណៈ (IPO)...

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង ស្តី​ពី​ការ​បែង​ចែក​ភាគ​លាភ​របស់​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ

ថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) មាន​កិត្តិយស​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំណឹង​ដល់​ភាគហ៊ុនិក​កាន់​កាប់​ភាគហ៊ុន​ធម្មតា​របស់ រ.ទ.ស.ភ ទាំង​អស់​ជ្រាប​ថា៖ រ.ទ.ស.ភ នឹង​បែង​ចែក​ភាគ​លាភ​ជូន​ភាគហ៊ុនិក​ដែល​កាន់​កាប់​ភាគហ៊ុន...

PPWSA រំពឹង​ថា​នឹង​បង្កើន​ចំណូល​ពី​ការ​ពង្រីក​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់ (ឌឹ​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្ត៍)

ថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

ភ្នំពេញៈ ក្រុមហ៊ុន​រដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ ដែល​ចុះ​បញ្ជី​ក្នុង​ផ្សារ​ហ៊ុន​កម្ពុជា​បានដាក់​ដំណើរការ​រោងចក្រ​ ប្រព្រឹត្ត​កម្ម​ទឹកស្អាត​និរោធ​ជំហ៊ាន​ទី ​២​ កាលពី​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ ដែល​អ្នក​នៅក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​នេះ​មើល​ឃើញ​ថា ជា​ឱកាស​ក្នុង​ការ​បង្កើន​ប្រាក់​ចំណូល​របស់​ក្រុមហ៊ុន​រដ្ឋ​មួយ​នេះ​។

កំពង់ផែ​ព្រះសីហនុ​នឹង​បោះ IPO បន្ទាប់​ពី​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ (ឌឹ​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្ត៍)

ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

ភ្នំពេញៈ កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុង​ព្រះ​សីហនុ​ (SAP)​ គ្រោង​បោះផ្សាយ​មូល​ប​ត្រលក់​ជា​លើក​ដំបូង ​(IPO) ​នៅ​អំឡុង ​សប្តាហ៍​ទី​បី​នៃ ​ខែ​មេសា​ដោយ​រំពឹងថា​នឹង​ប្រមូល​ដើម​ទុន​ពី​ការ​លក់​ហ៊ុន​ដំបូង​នេះ​ប្រមាណ ២៧ លាន​ដុល្លារ​ដើម្បី​ពង្រីក​ការវិនិយោគ​។ នេះ​បើ​យោង​តាម​ការ​ឲ្យ​ដឹង​ពី​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​កាលពី​ម្សិលមិញ​។

SECC ផ្អាក​ផ្តល់​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​សម​ភាគី​កណ្តាល (ឌឹ​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្ត៍)

ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

ភ្នំពេញៈ គណៈកម្មការ​មូល​បត្រ​កម្ពុជា ​(SECC) ប្រកាស​ផ្អាក​ផ្តល់​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​សម​ភាគី​កណ្តាល​ក្នុង​ ទីផ្សារ​ឧបករណ៍​និស្សន្ទ ដោយ​បញ្ជាក់​ថា​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​មាន​ស្រាប់​មាន​លទ្ធភាព​គ្រប់គ្រាន់​ក្នុង​ ការ​ទូទាត់​ការ​ជួញ​ដូរ​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​ដោយ​សារ​សកម្មភាព នៅ​មាន​កម្រិត​នៅ​ឡើយ​។

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង ស្តីពី​ការ​បែង​ចែក​ភាគលាភ​របស់ ក.ស.ភ. ប្រចាំ​ឆ្នាំ២០១៦

ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ភ្នំពេញ (ក.ស.ភ.) មាន​កិត្តិយស​សូម​ជម្រាប​ជូន​ដំណឹង​ដល់​ភាគហ៊ុនិក​ដែល​កាន់​កាប់​ភាគហ៊ុន​មាន​សិទ្ធិ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រភេទ "ក" របស់ ក.ស.ភ. ឱ្យ​បាន​ជ្រាប​ថា យោង​តាម​ការ​សម្រេច​របស់​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល...


កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
១៩/១០/២០១៧ ៣៣៩,៤៥ ១,៦៧
១៨/១០/២០១៧ ៣៣៧,៧៨ ០,១៩
១៧/១០/២០១៧ ៣៣៧,៩៧ ០,១១
១៣/១០/២០១៧ ៣៣៧,៨៦ ០,៧៧
១២/១០/២០១៧ ៣៣៧,០៩ ០,៨២

ព័ត៌មាន​បន្ថែម...

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន %បម្រែ​បម្រួល បម្រែ​បម្រួល
PPWSA៣.៨០០ ០,០០
GTI៤.៤៨០ ៤,១៩ ១៨០
PPAP៥.២៤០ ១,១៣ ៦០
PPSP២.៨០០ ០,០០
PAS៥.០៤០ ០,០០

ព័ត៌មាន​បន្ថែម...

អត្រា​ប្តូរប្រាក់ គិត​ជាប្រាក់រៀល
១៩ តុលា ២០១៧  ០៧:៥១
ប្រភេទ​ប្រាក់ អត្រា​ទិញ អត្រា​លក់
ដុល្លារ​អាមេរិក៤.០៣៣,០០៤.០៤៦,០០
បាត១២១,៤០១២២,៦០
អឺរ៉ូ៤.៧០៦,៥១៤.៨១៨,៧៩
ដុល្លារ​អូស្ត្រាលី៣.១២១,៥៤៣.២២៤,៦៦
ដុង០,១៧៥៣០,១៧៨២
ដុល្លារ​​កាណាដា៣.១៨២,០៤៣.២៨៥,៣៥
គីប០,៣៧២៩០,៤៨៧៨
យ៉េន៣៥,២២២៧៣៦,១៥៧៣
ផោន៥.២៧៩,២០៥.៣៨៩,២៧

អត្រា​ខាង​លើ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ជម្រាប​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​ប្រែប្រួល ។
អត្រា​ផ្សេងទៀត...

បម្រើ ២៤​ម៉ោង
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤
០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh

ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ   នីតិវិធី​ជួញ​ដូរ​មូលបត្រ
ព័ត៌មាន​វិនិយោគ   ទម្រង់​ប្រើប្រាស់​សេវា
សំណួរ និង​ចម្លើយ   វចនានុក្រម​មូលបត្រ

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ឈាន​មុខ​គេ​លើ​គ្រប់​វិស័យ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ជា​ធនាគារ​ដែល​មាន​ការធានា​រ៉ាប់រង​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​ខ្នាត​អន្តរជាតិ (មាន ២៦០សាខា) ។


វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្រ្ត អេស៊ីលីដា

ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​ពេញលេញ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និងផ្តល់​សេវា​បណ្តុះ​បណ្តាល អប់រំ​ដ៏​ល្អ​បំផុត ជូន​ដល់​សាធារណជន​គ្រប់​មជ្ឈដ្ឋាន​ក្នុង​សហគមន៍ ។


អេស៊ីលីដា ប្រូភើធី អិលធីឌី

ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​ពេញលេញ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និងត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​តាម​ច្បាប់​នៃ​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា ដើម្បី​ប្រតិបត្តិការ...


ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឡាវ

ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និង​កំពុង​ផ្តល់​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដ៏​សម្បូរ​បែប ក្នុង​ប្រទេស​ឡាវ (មាន ៤១សាខា) ។


ស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេស៊ីលីដា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និង​ធ្វើ​​ប្រតិបត្តិការ​ជា​ស្ថាប័ន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា (មាន ៨សាខា) ។

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00002713

អគារ​លេខ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក
ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៩៩៩ ៩៦៦ / ៩៩៩ ៩៧៧ / ៧២៣ ៣៨៨, ០១៥ ៧២៣ ៣៨៨
អ៊ីម៉ែល: info@acledasecurities.com.kh
វេបសាយ: www.acledasecurities.com.kh

ផែនទី​ទំព័រ
ព័ត៌មាន​តាម​អ៊ីម៉ែល
កំណត់​ចំណាំ​ផ្នែក​ច្បាប់
ព័ត៌មាន​លើ​ហ្វេសប៊ុក
​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា: ៥
​អ្នក​ទស្សនាថ្ងៃនេះ: ២.០៣៥
​អ្នក​ទស្សនាពីម្សិល: ២.០៣៥