អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី សូមស្វាគមន៍

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​ពេញលេញ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និងផ្តល់​សេវា​លើ​អាជីវកម្ម​ជើងសារ​មូលបត្រ និង​ភ្នាក់ងារ​តំណាង​ម្ចាស់​មូលបត្រ​បំណុល ជូន​ដល់​វិនិយោគិន​ជា​រូបវន្ត​បុគ្គល​និង​ក្រុមហ៊ុន ។
ឱកាស​ថ្មី កាន់​តែ​ពិសេស! គណនី​ជួញដូរ​នៅ​អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី!

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី សូម​ផ្តល់​ជូន​ជា​ពិសេស​សម្រាប់​ការ​ស្នើ​សុំ​លេខអត្តសញ្ញាណ​វិនិយោគិន (ឯកត្តជន) និង​ការ​បើក​គណនី​ជួញ​ដូរ មិន​មាន​គិត​ថ្លៃ​សេវា​ទេ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ជូន​ដំណឹង​នេះ​តទៅ ។ ចាប់​ផ្តើម​ពង្រីក​ការវិនិយោគ​របស់​លោក​អ្នក តាម​ការ​ជួញ​ដូរ​ហ៊ុន និង​ទិញ​ហ៊ុន IPO បន្ត​បន្ទាប់! សម្គាល់: លោក​អ្នក​ត្រូវ​ចំណាយ​ត្រឹម​តែ ២ម៉ឺន​រៀល សម្រាប់​អត្តសញ្ញាណ​វិនិយោគិន​ពី គ.ម.ក. ។

ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​អេស៊ីលីដា​ប្រកាស​គម្រោង​ចុះបញ្ជី​ក្នុង​ផ្សារហ៊ុន (ឌឹ​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្ត៍)

ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨

ក្រុមហ៊ុន ASA ដែល​ជា​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​ធំ​មួយ​នៅក្នុង​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា បាន​បង្ហាញ​ពី​គម្រោង​ចុះបញ្ជី​ក្នុង​ផ្សារហ៊ុន​កម្ពុជា (CSX) ដែល​វា​នឹង​ក្លាយ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដំបូង​ក្នុង​ការ​ឡើង​ផ្សារហ៊ុន​កម្ពុជា ។ ក្រុមហ៊ុន ASA ដែល​បច្ចុប្បន្ន​កាន់កាប់​ភាគហ៊ុន ២៥ ភាគរយ​នៅក្នុង​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា...

ក្រុមហ៊ុន អេ អេស អេ ភីអិលស៊ី បាន​និង​កំពុង​រៀបចំ​ឯកសារ​ស្នើ​សុំ​ចុះ​បញ្ជី​លក់​មូលបត្រ​កម្មសិទ្ធិ (ភាគហ៊ុន) នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា

ថ្ងៃ​ទី​១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨

ក្រុមហ៊ុន អេ អេស អេ ភីអិលស៊ី បាន​បង្កើត​ឡើង​តាំង​ពី​ឆ្នាំ២០០០ ដើម្បី​កាន់​កាប់​ភាគហ៊ុន​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ចំនួន ២៥% ។ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ក្រុមហ៊ុន​មាន​ភាគហ៊ុនិក​ជាង​១ម៉ឺន​នាក់ ដែល​ភាគ​ច្រើន​គឺ​ជា​កម្មករ​និយោជិត​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ។

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង អំពី​សេចក្តី​សម្រេច​លើ​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ពិនិត្យ​លទ្ធភាព​អាច​ចុះ​បញ្ជី​របស់ ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក (ខេមបូឌា) លីមីធីត

ថ្ងៃ​ទី​៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨

ក្រុមហ៊ុន​ផ្សារ​មូលបត្រ​កម្ពុជា (ផ.ម.ក) បាន​សម្រេច​ឯកភាព​ជា​គោលការណ៍​លើ​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ពិនិត្យ​លទ្ធភាព​អាច​ចុះ​បញ្ជី​របស់ ក្រុមហ៊ុន ផេសថិក (ខេមបូឌា) លីមីធីត...

ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ   នីតិវិធី​ជួញ​ដូរ​មូលបត្រ
ព័ត៌មាន​វិនិយោគ   ទម្រង់​ប្រើប្រាស់​សេវា
សំណួរ និង​ចម្លើយ   វចនានុក្រម​មូលបត្រ

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ជា​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ឈាន​មុខ​គេ​លើ​គ្រប់​វិស័យ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ជា​ធនាគារ​ដែល​មាន​ការធានា​រ៉ាប់រង​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​ខ្នាត​អន្តរជាតិ (មាន ២៦២សាខា) ។


វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្រ្ត អេស៊ីលីដា

ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​ពេញលេញ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និងផ្តល់​សេវា​បណ្តុះ​បណ្តាល អប់រំ​ដ៏​ល្អ​បំផុត ជូន​ដល់​សាធារណជន​គ្រប់​មជ្ឈដ្ឋាន​ក្នុង​សហគមន៍ ។


អេស៊ីលីដា ប្រូភើធី អិលធីឌី

ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​ពេញលេញ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និងត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​តាម​ច្បាប់​នៃ​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា ដើម្បី​ប្រតិបត្តិការ...


ធនាគារ អេស៊ីលីដា ឡាវ

ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រ​សម្ព័ន្ធ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និង​កំពុង​ផ្តល់​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដ៏​សម្បូរ​បែប ក្នុង​ប្រទេស​ឡាវ (មាន ៣៩សាខា) ។


ស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេស៊ីលីដា មីយ៉ាន់ម៉ា

ជា​ក្រុមហ៊ុន​បុត្រសម្ព័ន្ធ​របស់​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី និង​ធ្វើ​​ប្រតិបត្តិការ​ជា​ស្ថាប័ន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា (មាន ៩សាខា) ។

កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
១៨/០១/២០១៩ ៥៨២,៨២ ៨,៥៦
១៧/០១/២០១៩ ៥៧៤,២៦ ២,១
១៦/០១/២០១៩ ៥៧២,១៦ ៨,៤១
១៥/០១/២០១៩ ៥៦៣,៧៥ ៥,៩២
១៤/០១/២០១៩ ៥៦៣,៧៥ ៥,៩២

ព័ត៌មាន​បន្ថែម...

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃ​បច្ចុប្បន្ន %បម្រែ​បម្រួល បម្រែ​បម្រួល
PPWSA៤.៥៦០ ១,៣៣ ៦០
GTI៥.៥០០ ១០,០០ ៥០០
PPAP១១.២០០ ១,៧៥ ២០០
PPSP៣.១៥០ ១,៦១ ៥០
PAS១២.៥០០ ០,៦៤ ៨០

ព័ត៌មាន​បន្ថែម...

អត្រា​ប្តូរប្រាក់ គិត​ជាប្រាក់រៀល
២១ មករា ២០១៩  ១៥:២៩
ប្រភេទ​ប្រាក់ អត្រា​ទិញ អត្រា​លក់
ដុល្លារ​អាមេរិក៤.០១១,០០៤.០២៦,០០
បាត១២៥,៥០១២៧,០០
អឺរ៉ូ៤.៥១៦,៣៩៤.៦២៥,៨៧
ដុល្លារ​អូស្ត្រាលី២.៨១៩,៧៣២.៩២២,៨៨
ដុង០,១៦៩២០,១៧៣៥
ដុល្លារ​​កាណាដា២.៩៧២,១៥៣.០៧៥,៨៦
គីប០,៣៦២៥០,៤៧០៨
យ៉េន៣៦,១៣៥១៣៧,១០៦០
ផោន៥.១០៦,០០៥.២២១,៧២

អត្រា​ខាង​លើ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ជម្រាប​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​ប្រែប្រួល ។
អត្រា​ផ្សេងទៀត...

បម្រើ ២៤​ម៉ោង
០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤
០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
inquiry@acledabank.com.kh
ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១៣    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ១៤៨    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.៧៩៧