បើកគណនី       ព័ត៌មានផ្ទាល់កំពុងជួញដូរ   

 »  ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន  »  រូបសញ្ញា

រូបសញ្ញា

សូម​ចុច​លើ​ពាក្យ​ថា "ទាញ​យក" នៅ​ខាង​ក្រោម ដើម្បី​ថត​ចម្លង​រូបសញ្ញា​របស់អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី ដែល​មាន​គុណភាព​ច្បាស់​ល្អ​ចូល​ក្នុង​ម៉ាស៊ីន​កុំព្យូទ័រ​របស់​លោក​អ្នក តាម​ប្រភេទ​របស់​ក្រាហ្វិក​ដែល​លោក​អ្នក​ចង់​បាន ។

ទាញយក ៖

» JPEG/JPG
» GIF
» PNG
» AI (Vector)

សំគាល់ ៖ "អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី" និង​រូប​សញ្ញា បាន​ចុះ​បញ្ជី​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់ អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី និង​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​យក​ទៅ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្សេងៗ ដោយ​គ្មាន​ការ​យល់​ព្រម​ជា​លាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ​ពីអេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី ជា​មុន​ឡើយ ។


អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00002713

អគារ​លេខ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក
ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៩៩៩ ៩៦៦ / ៩៩៩ ៩៧៧ / ៧២៣ ៣៨៨, ០១៥ ៧២៣ ៣៨៨
អ៊ីម៉ែល: info@acledasecurities.com.kh
វេបសាយ: www.acledasecurities.com.kh

ផែនទី​ទំព័រ
ព័ត៌មាន​តាម​អ៊ីម៉ែល
កំណត់​ចំណាំ​ផ្នែក​ច្បាប់
ព័ត៌មាន​លើ​ហ្វេសប៊ុក
​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា: ៣៩
​អ្នក​ទស្សនាថ្ងៃនេះ: ១.៤៩២
​អ្នក​ទស្សនាពីម្សិល: ១.៦៥២