បើកគណនី       ព័ត៌មានផ្ទាល់កំពុងជួញដូរ   

 »  ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន  »  គណៈគ្រប់គ្រង

គណៈគ្រប់គ្រង

លោកបណ្ឌិត ស្វាយ ហៃ  អគ្គនាយក

កើត​ឆ្នាំ​១៩៧៨, បច្ចុប្បន្ន​លោក​បណ្ឌិត​បាន​ទទួល មហា​បរិញ្ញា (ថ្នាក់​បណ្ឌិត) គ្រប់គ្រង​ធុរកិច្ច​ហិរញ្ញវត្ថុ នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ PRESTON របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ។ នៅ​ឆ្នាំ​២០០៨ លោក​បាន​ទទួល​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់​នីតិសាស្ដ្រ ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ​បញ្ញាសាស្ដ្រ​កម្ពុជា ។ នៅ​ឆ្នាំ​២០០៥ លោក​បាន​ទទួល​សញ្ញាបត្រ​ភាសា​អង់គ្លេស ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ​បញ្ញាសាស្ដ្រ​កម្ពុជា ។ លោក​បាន​ចូល​រួម​សិក្សា​វគ្គ​ជំនាញ​ផ្នែក​មូលបត្រ នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និង​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ រយៈ​ពេល ២ឆ្នាំ (២០០៨-២០០៩) ។ លោក​បាន​ទទួល​បរិញ្ញាបត្រ​ច្បាប់ ផ្នែក​នីតិ​ឯកជន​និង​ពាណិជ្ជកម្ម នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​នីតិសាស្ដ្រ និង​វិទ្យាសាស្ដ្រ​សេដ្ឋកិច្ច នា​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០០ ។ លោក​បាន​ប្រលង​ចេញ​ពី​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ នៅ​ឆ្នាំ​១៩៩៥ ។

លោក​បណ្ឌិត ស្វាយ ហៃ បាន​ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០០១ ក្នុង​មុខ​តំណែង​មួយ​ចំនួន, ជា​ប្រធាន​ផ្នែក​នីតិកម្ម​និង​ដោះស្រាយ​វិវាទ​នៅ​ឆ្នាំ​២០០៣ និង​បាន​ធ្វើ​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិរង​នីតិកម្ម នៅ​ឆ្នាំ​២០០៦ ។ លោក​ជា​នាយក​ប្រតិបត្ដិ​កិច្ចការ​វិនិយោគ​និង​មូលបត្រ​នៅ​ឆ្នាំ​២០០៩ ។ លោក​បណ្ឌិត ស្វាយ ហៃ ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា អគ្គនាយក អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី ពី​ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១០ ។

 

លោក ហោ ស៊ីម៉េត  នាយក​ប្រតិបត្ដិការ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

កើត​ឆ្នាំ​១៩៨០ នៅ​ឆ្នាំ​២០០៧ លោក​បាន​បញ្ចប់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់​ខ្ពស់ ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង នា​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ។ លោក​បាន​ទទួល​បរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​គណនេយ្យ​នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​គ្រប់គ្រង នា​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៣ ។ បាន​ប្រលង​ចេញ​ពី​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ នៅ​ឆ្នាំ​១៩៩៨ ។ លោក​បាន​ចូលរួម​សិក្សាវគ្គ​ជំនាញ​ផ្នែក​មូលបត្រ នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និង​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ ។ លោក ហោ ស៊ីម៉េត បាន​ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០០៣ និង​បាន​ធ្វើ​ជា​ប្រធាន​ផ្នែក​គណនេយ្យ​នៅ​ក្នុង​នាយកដ្ឋាន​ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ​ឆ្នាំ​២០០៤ ហើយ​ធ្វើ​ជា​ប្រធាន​ផ្នែក​មូលបត្រ តាំង​ពី​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០០៩ ។ លោក​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិការ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ​ក្នុង​អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី ក្នុង​ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១០ ។

 

អ្នកស្រី ម៉ៅ ភិរក្ស  ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ

កើត​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៨១ អ្នកស្រី​បាន​ទទួល​អនុបណ្ឌិត​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្នុង​ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១១ ។ អ្នកស្រី​បាន​ទទួល​បរិញ្ញាបត្រ​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ធនាគារ ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង នៅ​រាជធានីភ្នំពេញ ក្នុង​ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០០៣ ។ អ្នកស្រី​បាន​ប្រលង​ចេញ​ពី​វិទ្យាល័យ​កំពង់ធំ នៅ​ឆ្នាំ​១៩៩៨ ។ អ្នកស្រី ម៉ៅ ភិរក្ស បាន​ចូល​បម្រើ​ការងារ​ឱ្យ​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី នៅ​ក្នុង​ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០០៤ ហើយ​អ្នកស្រី​បាន​ធ្វើ​ជា អនុប្រធាន​ផ្នែក​អភិវឌ្ឍន៍​ធនធាន​មនុស្ស នៃ​នាយកដ្ឋាន​ធនធាន​មនុស្ស នៅ​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៧ ហើយ​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​តួនាទី​ជា​អនុប្រធាន​ផ្នែក​វិនិយោគ នៃ​នាយកដ្ឋាន​កិច្ចការ​វិនិយោគ និង​មូលបត្រ នៅ​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០០៩ ។ អ្នក​ស្រី​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​ប្រធាន​ភ្នាក់ងារ​ក្រុមហ៊ុន​មូលបត្រ នៅ​ក្នុង​អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី នៅ​ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៦ ។


អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00002713

អគារ​លេខ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក
ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៩៩៩ ៩៦៦ / ៩៩៩ ៩៧៧ / ៧២៣ ៣៨៨, ០១៥ ៧២៣ ៣៨៨
អ៊ីម៉ែល: info@acledasecurities.com.kh
វេបសាយ: www.acledasecurities.com.kh

ផែនទី​ទំព័រ
ព័ត៌មាន​តាម​អ៊ីម៉ែល
កំណត់​ចំណាំ​ផ្នែក​ច្បាប់
ព័ត៌មាន​លើ​ហ្វេសប៊ុក
​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា: ៣៦
​អ្នក​ទស្សនាថ្ងៃនេះ: ១.៤៨១
​អ្នក​ទស្សនាពីម្សិល: ១.៦៥២