អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

homenavigate_nextក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជីnavigate_nextក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជី​លក់​មូលបត្រ​បំណុល

សេច​ក្តី​សង្ខេប​អំ​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន

ធនាគារ ABA គឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឯកជនស្របច្បាប់មួយ(មិនមែនជាគ្រឹះស្ថានរបស់រដ្ឋ) ដែលនាំមុខគេ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1996 មានឈ្មោះថាធនាគារ វឌ្ឍនៈ អាស៊ី ចំកាត់។

ក្នុងរយៈជាង 20ឆ្នាំ នៃការអភិវឌ្ឍន៍ និងការលូតលាស់ ធនាគារ ABA បានពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួននៅលើទីផ្សារយ៉ាងខ្លាំង និងក្លាយខ្លួនជាធនាគារមួយក្នុងចំណោមធនាគារពាណិជ្ជធំទាំង3 នៅក្នុងប្រទេស។ សព្វថ្ងៃនេះធនាគារបានផ្តល់ជូននូវវិសាលគមនៃសេវាជូនអតិថិជនដូចជា អាជីវកម្មខ្នាត តូចនិងមធ្យម អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងបុគ្គល។

យើងមានសាខាច្រើនជាង 70សាខា ម៉ាស៊ីនស្វ័យធនាគារជាង 180ម៉ាស៊ីន និងម៉ាស៊ីន ATM ជាង 300កន្លែង នៅទូទាំងប្រទេស ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីអតិថិជនជាច្រើនជាមួយ នឹងសេវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏ទំនើបមួយនេះ។

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ
ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៤    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៧៧៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១.០៧៣