អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី

homenavigate_nextក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជីnavigate_nextក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជី​លក់​មូលបត្រ​បំណុល

សេច​ក្តី​សង្ខេប​អំ​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន

ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើមួយ ក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើធំៗជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា ។ ហត្ថាកសិករ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើធំជាងគេទី ៣ នៅកម្ពុជា បើគិតពីទ្រព្យសកម្ម សំពៀតឥណទាន និងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ និងមានលំដាប់ថ្នាក់លេខ ២ បើគិតពីប្រាក់បញ្ញើអតិថិជន ។

ជាមួយនឹងប្រវត្តិនៃការអភិវឌ្ឍន៍ និងការរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេលជាង ២០ឆ្នាំនេះ ហត្ថាកសិករ បានពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារ និងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ ក្នុងចំណោម គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើធំៗជាងគេនៅកម្ពុជា បើគិតពីទ្រព្យសកម្ម និងទំហំឥណទាន ។

ហត្ថាកសិករ ចាប់កំណើតឡើងជាមួយនឹងគម្រោងសន្តិសុខស្បៀងមួយ ដែលបង្កើតឡើងដោយ OCSD/OXFAM-Quebec ដែលជាអង្គការសញ្ជាតិកាណាដា ដែលបានផ្តល់ឥណទានខ្នាតមីក្រូដល់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅតាមតំបន់ជនបទក្នុងឃុំចំនួន ៤ នៃខេត្តពោធិ៍សាត់ ។

របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ត៏មាន​ផ្សេងៗ
របាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំត្រីមាស របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត
១៩ កញ្ញា ២០១៩
ផែនទីទំព័រ    ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល    កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់    ព័ត៌មានលើហ្វេសប៊ុក
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៦    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៨២៩    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៨៥៥