បើកគណនី       ព័ត៌មានផ្ទាល់កំពុងជួញដូរ   

 »  ព័ត៌មាន  »  ព័ត៌មាន​វិនិយោគ (ព័ត៌មាន​ប្រចាំ​ថ្ងៃ)

ព័ត៌មាន​វិនិយោគ (ព័ត៌មាន​ប្រចាំ​ថ្ងៃ)

ក្នុង​ទំព័រ​នេះ លោក​អ្នក​អាច​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​វិនិយោគ​របស់​យើង​ខ្ញុំ (ជា​ភាសា​អង់គ្លេស - PDF) ដែល​បាន​រៀបចំ​តាម​កាល​វេលា ៖


អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00002713

អគារ​លេខ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក
ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៩៩៩ ៩៦៦ / ៩៩៩ ៩៧៧ / ៧២៣ ៣៨៨, ០១៥ ៧២៣ ៣៨៨
អ៊ីម៉ែល: info@acledasecurities.com.kh
វេបសាយ: www.acledasecurities.com.kh

ផែនទី​ទំព័រ
ព័ត៌មាន​តាម​អ៊ីម៉ែល
កំណត់​ចំណាំ​ផ្នែក​ច្បាប់
ព័ត៌មាន​លើ​ហ្វេសប៊ុក
​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា: ៣៥
​អ្នក​ទស្សនាថ្ងៃនេះ: ១.៤៧៤
​អ្នក​ទស្សនាពីម្សិល: ១.៦៥២