បើកគណនី       ព័ត៌មានផ្ទាល់កំពុងជួញដូរ   

ផែនទី​ទំព័រ

ផលិតផល​និង​សេវា
ព័ត៌មាន​ក្រុមហ៊ុន
នីតិវិធី​ជួញ​ដូរ​មូលបត្រ
ក្រុមហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជី​លក់​មូលបត្រ
ព័ត៌មាន
ទំនាក់ទំនង

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00002713

អគារ​លេខ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក
ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៩៩៩ ៩៦៦ / ៩៩៩ ៩៧៧ / ៧២៣ ៣៨៨, ០១៥ ៧២៣ ៣៨៨
អ៊ីម៉ែល: info@acledasecurities.com.kh
វេបសាយ: www.acledasecurities.com.kh

ផែនទី​ទំព័រ
ព័ត៌មាន​តាម​អ៊ីម៉ែល
កំណត់​ចំណាំ​ផ្នែក​ច្បាប់
ព័ត៌មាន​លើ​ហ្វេសប៊ុក
​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា: ២២
​អ្នក​ទស្សនាថ្ងៃនេះ: ១.៤៥៤
​អ្នក​ទស្សនាពីម្សិល: ១.៦៥២