បើកគណនី       ព័ត៌មានផ្ទាល់កំពុងជួញដូរ   

 »  នីតិវិធី​ជួញ​ដូរ​មូលបត្រ  »  ពន្ធ​ក្នុង​វិស័យ​មូលបត្រ

ពន្ធ​ក្នុង​វិស័យ​មូលបត្រ

ប្រភេទ​ពន្ធ​ពាក់​ព័ន្ធ​មូលបត្រ ភាគលាភ​ជា​សាច់​ប្រាក់ ចំណេញ​មូលធន ប្រតិបត្តិការ​ភាគហ៊ុន (ពន្ធ​លើ​ការ​ផ្ទេរ​កម្មសិទ្ធិ) ការប្រាក់​លើ​បណ្ណ​បំណុល​សាជីវកម្ម
រូបវន្ត​បុគ្គល​បរទេស (វិនិយោគិន​អនិវា​សនជន) គិត​ពន្ធ​៧% សម្រាប់​៣ឆ្នាំ (សម្រាប់​ឆ្នាំ​បន្ទាប់ ១៤%) គិត​ពន្ធ​ប៉ុន្តែ​មិន​ទាន់​កំណត់ និង​មិន​ទាន់​អាច​កាត់​កង លើក​លែងពន្ធ ៧% សម្រាប់​៣ឆ្នាំ (សម្រាប់​ឆ្នាំ​បន្ទាប់ ១៤%)
វិនិយោគិន​រូបវន្ត​បុគ្គល​និវាសនជន ឬ​ជនបរទេស (ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​លើស​ពី ១៨៣​ថ្ងៃ) លើក​លែង​ពន្ធ គិត​ពន្ធ​ប៉ុន្តែ​មិន​ទាន់​មាន​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណូល​បុគ្គល លើក​លែង​ពន្ធ ៧,៥% សម្រាប់​៣ឆ្នាំ (សម្រាប់​ឆ្នាំ​បន្ទាប់ ១៥%)
វិនិយោគិន​អនិវាសនជន​ជា​ស្ថាប័ន​ក្រៅ​ស្រុក គិត​ពន្ធ​៧% សម្រាប់​៣​ឆ្នាំ (សម្រាប់​ឆ្នាំ​បន្ទាប់ ១៤%) គិត​ពន្ធ​ប៉ុន្តែ​មិន​ទាន់​កំណត់ និង​មិន​ទាន់​អាច​កាត់​កង លើក​លែង​ពន្ធ ៧% សម្រាប់​៣​ឆ្នាំ (សម្រាប់​ឆ្នាំ​បន្ទាប់ ១៤%)
វិនិយោគិន​និវាសន​ជន​ជា​ស្ថាប័ន​ក្នុង​ស្រុក លើក​លែង​ពន្ធ ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណូល​ដោយ​កាត់​កង​ជា​មួយ​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ ២០% លើក​លែង​ពន្ធ ៧,៥% សម្រាប់​៣​ឆ្នាំ (សម្រាប់​ឆ្នាំ​បន្ទាប់ ១៥%)

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ចុះបញ្ជីក្រោមលេខ: 00002713

អគារ​លេខ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក
ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៩៩៩ ៩៦៦ / ៩៩៩ ៩៧៧ / ៧២៣ ៣៨៨, ០១៥ ៧២៣ ៣៨៨
អ៊ីម៉ែល: info@acledasecurities.com.kh
វេបសាយ: www.acledasecurities.com.kh

ផែនទី​ទំព័រ
ព័ត៌មាន​តាម​អ៊ីម៉ែល
កំណត់​ចំណាំ​ផ្នែក​ច្បាប់
ព័ត៌មាន​លើ​ហ្វេសប៊ុក
​អ្នក​កំពុង​ទស្សនា: ៣៩
​អ្នក​ទស្សនាថ្ងៃនេះ: ១.៤៩៤
​អ្នក​ទស្សនាពីម្សិល: ១.៦៥២