តួលេខ​ក្នុង​វេបសាយ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ជូន​ជា​ព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ និង​អាច​មាន​ការ​កែ​ប្រែ ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ទាក់ទង​សាខា​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ដែល​​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក ឬ​ក៏​ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន ។
យល់ព្រម
English     ភាសាខ្មែរ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
expand_less

homenavigate_nextព័ត៌មាន​ហិរញ្ញវត្ថុnavigate_nextសូចនាករ​សេដ្ឋកិច្ច​សំខាន់ៗ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​

សូចនាករ​សេដ្ឋកិច្ច​សំខាន់ៗ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​

  ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩e ២០២០f
១. ផលិតផល​សរុប​ក្នុង​ស្រុក (GDP)
បម្រែបម្រួល​ផលិតផល​សរុប​ក្នុង​ស្រុក (គិត​ជា​ភាគរយ) ៧,១ ៦,១
ចំណូល​ក្នុង​ម្នាក់ (គិត​ជា​ដុល្លារ​អាមេរិក) ១.២១៥ ១.៣០២ ១.៤២៧ ១.៥៦៣ ១.៦៧៩ ១.៨១៦
២. អតិផរណា
អតិផរណា (មធ្យម​ប្រចាំ​ឆ្នាំ) ១,២ ២,៩ ២,៥ ១,៩ ២,៩
(ចុង​ឆ្នាំ) ២,៨ ៣,៩ ២,២ ១,៦ ៣,១ -
៣. ថវិកា​របស់​រដ្ឋាភិបាល (គិត​ជា​ភាគរយ​នៃ​ផលិតផល​សរុប​ក្នុង​ស្រុក)
ចំណូល ១៧,៣ ១៨,៩ ២០,២ ២២,៣ ១៩,៥ ២២,១
ចំណាយ ២០,៩ ២២ ២៣,៥ ២៤,៦ ២៥ ២៨
៤. រូបិយវត្ថុ និង​ឥណទាន (បម្រែបម្រួល​ជា​ភាគរយ​ក្នុង​១២​ខែ)
រូបិយវត្ថុ​ទូទៅ (M2) ១៤,៧ ១៧,៩ ២៣,៨ ២៤,២ ១៨ -
ប្រាក់​បញ្ញើ​សរុប​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ ១៧,៤ ២១,៨ ២៥,១ ២៧,៩ ១៥,១ -
ឥណទាន​សរុប​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ធនាគារ ២៥,៧ ២០,៥ ១៧,២ ២៤,៣ ២៣,៧ -
ឥណទាន​ធៀប​នឹង​​ប្រាក់​បញ្ញើ (គិតជា​ភាគរយ) ១០២,៦ ១០០,៦ ៩៥,៣ ៩៩,៦ ៩៩ -
ឥណទាន​វិស័យ​ឯកជន ២៧,១ ២២,៥ ១៨,៥ ២០,១ ២៦,៣ -
ប្រាក់​បញ្ញើ​ធៀប​នឹង​ផលិតផល​សរុប​ក្នុង​ស្រុក ៦១,៩ ៦៨,៤ ៨៥,៦ ៩១,១ ៩៤,៩ -
ឥណទាន​ធៀប​និង​ផលិតផល​សរុប​ក្នុង​ស្រុក ៦៣,៥ ៦៨,៨ ៨០,៧ ៨៣,៥ ៩៣,៩ -
៥. ជញ្ជីង​ទូទាត់ (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក)
ការ​នាំ​ចេញ ៨.៩៧០ ៩.៥៩៥ ១០.៧៧៧ ១១.២១៤ ១៤.៥៣០ -
ការ​នាំ​ចូល ១១.៥៤៤ ១២.០៧០ ១៣.០១៩ ១៣.៧៧១ ២២.១៩០ -
ជញ្ជីង​ពាណិជ្ជកម្ម -២.៥៧៤ -២.៤៧៥ -២.២៤២ -២.៥៥៧ -៧.៦៦០ -
គណនី​ចរន្ត (មិន​រាប់​បញ្ចូល​ការ​ផ្ទេរ​ជា​ផ្លូវ​ការ) -២.០០៧ -២.៣១២,៥ -២.៣៣២,៩ -២.២៨៩,២ -២.៦២៤,៣ -
ផលិតផល​សរុប​ក្នុង​ស្រុក​ជា​មធ្យម (គិត​ជា​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក) ១៨,០៨ ១៩,៨៦ ២២,១៦ ២៤,៦១ ២៦,៧៩ ២៩,៣៦
អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់ (រៀល​ក្នុង​មួយ​ដុល្លារ​នៅ​ចុង​គ្រា) ៤.០៦២ ៤.០៥៦ ៤.០៤៥ ៤.០៣៧ ៤.០៥៤ ៤.០៥៤

ប្រភព: សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា, ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា, ធនាគារពិភពលោក, ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។

e: ប៉ាន់​ប្រមាណ និង f: ព្យាករណ៍ ។

ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​ចម្ងល់ ឬ​សំណូម​ពរ​ផ្សេងៗ (បម្រើ​២៤​ម៉ោង)
phone០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣
emailinquiry@acledabank.com.kh

ព័ត៌មាន​បន្ថែម
អេស៊ីលីដា​យូនីធី​ទាន់​ចិត្ត
អតិថិជន​កំពុង​ប្រើ ១.៦៨៦.៨២៦ នាក់
ទាញយក​ពី App StoreGoogle Play
ផែនទីទំព័រ   ទម្រង់ប្រើជាមួយសេវា   របៀបប្រើសេវាកម្ម   កម្មវិធីគណនា   ព័ត៌មានតាមអ៉ីម៉ែល   លក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាព   កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ១២៣    ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៧.២៩៥    ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ១៨.៧២៨