ទទួលបានប្រាក់ 1,000,000រៀល!!! ដើម្បីអបអរព្រឹត្តិការណ៍ កីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី32 និងកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម លើកទី12 ឆ្នាំ2023 ធនាគារ អេស៊ីលីដា នឹងផ្តល់ប្រាក់ជូនអតិថិជន ដែលប្រើអេស៊ីលីដាម៉ូបាល ម្នាក់ 1លានរៀល។

Get KHR1,000,000 Cashback!!! To celebrate the 32nd SEA Games and 12th ASEAN Para Games 2023, you will get KHR 1 million cashback from ACLEDA Bank.

CALL CENTER (24/7):
phone_in_talk023 994 444, 015 999 233
emailinquiry@acledabank.com.kh
webwww.acledabank.com.kh