ជម្រាបជូនអតិថិជន និងសាធារណជន មេត្តាជ្រាបថាឥឡូវនេះ កម្មវិធីអេស៊ីលីដាម៉ូបាល និងគណនីបាគងក្រោមអេស៊ីលីដា បានដំណើរការធម្មតាវិញហើយ។ សូមអរគុណ។

ACLEDA Bank wishes to announce to our customers and the public that now ACLEDA mobile App and Bakong Account under ACLEDA Bank are working normally. Thank you.

CALL CENTER (24/7):
phone_in_talk023 994 444, 015 999 233
emailinquiry@acledabank.com.kh
webwww.acledabank.com.kh