www.acledasecurities.com.kh

navigate_nextព័ត៌មាន​មគ្គុទេស​សម្រាប់​វិនិយោគិនnavigate_nextទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ទិន្នន័យ​ទីផ្សារ

ថ្លៃបិទទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ     សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. (២៦ មិថុនា ២០២៣  ម៉ោង១៥:០០:០០) 

សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល)
៤៥៨,៨៣ ០,០៧ ០,០២ ៤៥៨,៣៣ ៤៦០,០៥ ៤៥៧,៤៩ ៤៥.០១៨ ៤៤៨.៦៥៧.៩០០
អំឡុងពេល ៖     -     
កាលបរិច្ឆេទ សន្ទស្សន៍បច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល %បម្រែបម្រួល ទំហំជួញដូរ (ភាគហ៊ុន) តម្លៃជួញដូរ (រៀល) សន្ទស្សន៍បើក សន្ទស្សន៍ខ្ពស់ សន្ទស្សន៍ទាប
២៦/០៦/២០២៣ ៤៥៨,៨៣ ៤៥៨,៨៣ ០,០២ ៤៥.០១៨ ៤៤៨.៦៥៧.៩០០ ៤៥៨,៣៣ ៤៦០,០៥ ៤៥៧,៤៩
២៣/០៦/២០២៣ ៤៥៨,៩ ៤៥៨,៩ ០,២៨ ៣៥.៧៣៥ ៣២០.៩៩៩.០៦០ ៤៥៩,៥១ ៤៦០,០៩ ៤៥៧,៩៤
២២/០៦/២០២៣ ៤៦០,១៨ ៤៦០,១៨ ០,០៥ ១២៣.៨០១ ១.១៧៧.៥០៣.២៧០ ៤៥៩,៩២ ៤៦០,៥៧ ៤៥៨,៨៧
២១/០៦/២០២៣ ៤៦០,៤១ ៤៦០,៤១ ០,១៣ ៤៤.៧៤២ ៤៣១.៤៥៨.៤៤០ ៤៦០,៩៨ ៤៦០,៩៨ ៤៥៩,៣៧
២០/០៦/២០២៣ ៤៦១,០៣ ៤៦១,០៣ ០,១ ២៤.៥៥៦ ២៤២.៤១៨.៧៦០ ៤៦១,៤៦ ៤៦២,១ ៤៦០,១៨
១៩/០៦/២០២៣ ៤៦១,៤៨ ៤៦១,៤៨ ០,៥៥ ៨៥.៥៤២ ៨៥៦.៤៤២.៣៨០ ៤៦១,៧៥ ៤៦២,២៧ ៤៥៩,៤១
១៦/០៦/២០២៣ ៤៦៤,០២ ៤៦៤,០២ ០,០៥ ៧៦.៤១៧ ៧៧៧.២៤៤.២៤០ ៤៦៤,១៥ ៤៦៤,១៥ ៤៦២,៥៣
១៥/០៦/២០២៣ ៤៦៤,២៧ ៤៦៤,២៧ ០,០៤ ៨១.០៣៨ ៨១១.៤៩៤.៨៥០ ៤៦៤,៥២ ៤៦៤,៥២ ៤៦៣,៥១
១៣/០៦/២០២៣ ៤៦៥,០៦ ៤៦៥,០៦ ០,០៦ ១១៧.១៦១ ១.១២៩.៤៥១.៦៤០ ៤៦៤,៧ ៤៦៥,៦៤ ៤៦៣,៧៣
១២/០៦/២០២៣ ៤៦៥,៣២ ៤៦៥,៣២ ០,០៤ ៨៣.០៨២ ៦៤៧.៩១៧.៩៨០ ៤៦៥,១៤ ៤៦៥,៩ ៤៦៣,៩៤
០៩/០៦/២០២៣ ៤៦៥,១៤ ៤៦៥,១៤ ០,៤៥ ៣៥.៨០៥ ៣៤៣.៣៩៥.៦១០ ៤៦២,៥១ ៤៦៥,១៤ ៤៦២,៥១
០៨/០៦/២០២៣ ៤៦៣,០៤ ៤៦៣,០៤ ០,៦២ ៤៨.៦៩១ ៤៣៥.៣៨៧.១៦០ ៤៦៣,៧៣ ៤៦៤,៧២ ៤៦២,៤៩
០៧/០៦/២០២៣ ៤៦៥,៩១ ៤៦៥,៩១ ០,០២ ៤៨.៨៩៤ ៤៣៤.៦០២.៦៦០ ៤៦៥,៩៨ ៤៦៦,៦៩ ៤៦៥,៣៥
០៦/០៦/២០២៣ ៤៦៦ ៤៦៦ ០,០៧ ៧១.៩០៦ ៦៩៦.០២២.០៣០ ៤៦៦,៣៤ ៤៦៦,៧១ ៤៦៤,៨៣
០៥/០៦/២០២៣ ៤៦៦,៣៤ ៤៦៦,៣៤ ០,១៥ ៥៤.២៧៤ ៥១៦.៩៧៥.១០០ ៤៦៧,០៣ ៤៦៧,១៩ ៤៦៦,០៥
០២/០៦/២០២៣ ៤៦៧,០៣ ៤៦៧,០៣ ០,០៨ ១៣៥.៤៨៦ ១.៣៥៥.៥៥៤.៤២០ ៤៦៦,៩៦ ៤៦៨,០២ ៤៦៦,៤១
០១/០៦/២០២៣ ៤៦៧,៤២ ៤៦៧,៤២ ០,១៤ ៥១.៥៥៦ ៤៧៥.៣៩៦.៧៧០ ៤៦៦,៧៦ ៤៦៧,៦ ៤៦៦,២១
៣១/០៥/២០២៣ ៤៦៦,៧៨ ៤៦៦,៧៨ ៤២.៧៤៨ ៣៧០.៥៣៦.៧៧០ ៤៦៦,១១ ៤៦៧,៧៨ ៤៦៦,១១
៣០/០៥/២០២៣ ៤៦៦,៧៦ ៤៦៦,៧៦ ០,០៣ ១៥៣.៩០២ ១.៥៣៩.៦២០.៧៥០ ៤៦៦,៣២ ៤៦៧,៧៨ ៤៦៥,៦៩
២៩/០៥/២០២៣ ៤៦៦,៨៩ ៤៦៦,៨៩ ០,០៣ ៥៩.៤០៩ ៥៧៦.៨៨៨.៤៥០ ៤៦៥,៩៩ ៤៦៧,០៥ ៤៦៥,៩៧

ប្រភព ៖ ផ្សារ​មូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.) ។

ផែនទីទំព័រ ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់
ចំនួនអ្នកកំពុងទស្សនា : ៣ ចំនួនអ្នកទស្សនាថ្ងៃនេះ : ៤២៨ ចំនួនអ្នកទស្សនាពីម្សិល : ៣៨៤