www.acledabank.com.kh
សូមជម្រាបជូនអតិថិជន និងសាធារណជនទាំងអស់ ជាទីគោរព! សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នជនឆបោក ដែលតែងតែព្យាយាមទំនាក់ទំនងទៅលោកអ្នកតាមគ្រប់មធ្យោបាយ ដោយជូនដំណឹងថា លោកអ្នកទទួលបានទឹកប្រាក់ពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬកម្មវិធី Mobile App របស់ធនាគារ ហើយបានតាំងខ្លួនជាបុគ្គលិកធនាគារ ដោយពុំបានបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណ ឬប្រភពច្បាស់លាស់ ដើម្បីអូសទាញលោកអ្នក ឱ្យប្រាប់ពីលេខគណនី ចំនួនទឹកប្រាក់ លេខសម្ងាត់ ឬលេខ OTP ជាដើម ក្នុងបំណងទុច្ចរិត។

ព័ត៌មានអំពីគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ជាព័ត៌មានសម្ងាត់ និងមានសារសំខាន់ ដូច្នេះ សូមលោកអ្នកកុំផ្តល់ព័ត៌មានអំពីគណនីផ្ទាល់ខ្លួន ឱ្យអ្នកដទៃឡើយជាដាច់ខាត។ ករណីលោកអ្នកមានចម្ងល់ ឬសង្ស័យ សូមលោកអ្នកទាក់ទងមកធនាគារ អេស៊ីលីដា ដោយផ្ទាល់ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទផ្លូវការ ០២៣ ៩៩៤ ៤៤៤, ០១៥ ៩៩៩ ២៣៣ ឬបណ្តាញសង្គមផ្លូវការ។

*** សូមចងចាំថាបុគ្គលិករបស់ ធនាគារ អេស៊ីលីដា នឹងមិនទាក់​ទងអតិថិជន ដើម្បីសួរអំពីលេខគណនី​, លេខសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួន, លេខសម្ងាត់ផ្ញើតាមសារ (OTP), ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកជាដាច់ខាត។ ធនាគារក៏មិនទាក់ទងលោកអ្នក ដើម្បីស្នើសុំឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាណាមួយ​ឡើយ។

សូមជម្រាបជូនអតិថិជន និងសាធារណជនទាំងអស់ ជាទីគោរព! សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នជនឆបោក ដោយពួកគេព្យាយាមកែច្នៃ និងក្លែងបន្លំនិមិត្តសញ្ញាធនាគារ ក្រោមរូបភាពបោកបញ្ឆោត អូសទាញលោកអ្នកវិនិយោគ ដោយសន្យាទទួលបានចំណេញខ្ពស់ជាដើម។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូម អតិថិជន និងសាធារណជនទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន និងសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ចំពោះសកម្មភាពរបស់ជនឆបោកទាំងនេះ ជៀសវាងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការបោកប្រាស់ តាមរយៈការវិនិយោគ ឬការជួញដូរក្នុងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមិនមានសុវត្ថិភាព។ សូមអរគុណ។

ជម្រាបជូនអតិថិជនជាទីគោរព ថ្មីៗនេះមានការផ្ញើសារក្លែងបន្លំ ទៅក្នុងទូរសព្ទ (SMS) ឬអ៊ីម៉ែល ដើម្បីប៉ុនប៉ងចូលយកព័ត៌មានគណនីរបស់លោកអ្នក។ ដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នក បានទទួលការស្នើសុំជាបន្ទាន់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីចូលទៅកាន់គណនីធនាគារ ការស្នើសុំលេខអត្តសញ្ញាណ ឬក៏ដើម្បីបញ្ជាក់នូវព័ត៌មានគណនីធនាគាររបស់លោកអ្នក សូមកុំចុចទៅលើតំណភ្ជាប់ (Link) ដែលទទួលបាននោះ ឬកុំឆ្លើយតប និងផ្ដល់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬព័ត៌មានគណនី ជាដាច់ខាត។

សូមបញ្ជាក់ថា បុគ្គលិករបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា នឹងមិនទាក់ទងលោកអ្នកសួរអំពីលេខគណនី ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក តាមរយៈសារ SMS, អ៊ីម៉ែល ឬទូរសព្ទនោះទេ។

អានបន្ថែម

ធនាគារ អេស៊ីលីដា អនុវត្តក្រមប្រតិបត្តិកម្រិតខ្ពស់បំផុត ដោយបានបង្កើត និងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ការពារអតិថិជនទាំងមូល ហើយបុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការឥណទាន ត្រូវបានទទួលការហ្វឹកហ្វឺនជាទៀងទាត់ស្ដីពី ការសិក្សា និងវាយតម្លៃឥណទាន ការប្រមូលបំណុល ក្រមប្រតិបត្តិ គោលការណ៍ ផ្តល់កម្ចី ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម និងមុខវិជ្ជាដែលចាំបាច់ស្ដីពីការផ្តល់កម្ចីប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ។

អានបន្ថែម

សូមប្រុងប្រយ័ត្នការឆបោកតាមអនឡាញ ជាពិសេសកម្មវិធី (App) លក់ទំនិញអនឡាញ ដែលមានតម្លៃទាប។

កម្មវិធីឆបោកទាំងនោះ មិនមាននៅលើ App Store, Google Play, ឬ Hauwei AppGallery នោះទេ ដូច្នេះជនឆបោកតែងតែឱ្យអតិថិជនទាញយកពីវេបសាយ ឬកន្លែងដែលមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់ (Unknown Publisher)។

ដូច្នេះដើម្បីចៀសវាងការឆបោកនេះ សូមអតិថិជន និងសាធារណជន លុបកម្មវិធីដែលលោកអ្នកគិតថាមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ ចេញពីទូរសព្ទដៃជាបន្ទាន់ និងមិនត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ជាមួយកម្មវិធីទាំងនោះជាដាច់ខាត។ ម្យ៉ាងវិញទៀត សូមបដិសេដ (Deny) ឬលុប (Uninstall) បើសិនជាមានកម្មវិធីណាដែលទាមទារគ្រប់គ្រងពេញលេញ (Full Control) លើទូរសព្ទរបស់លោកអ្នក។

អានបន្ថែម

សូមប្រុងប្រយ័ត្នព័ត៌មានក្លែងបន្លំ ឬឆបោក តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក Call, SMS, E-mail, Telegram ឬបណ្តាញសង្គមផ្សេងៗ ដើម្បីលួចព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជា៖ គណនី លេខសម្ងាត់ ឬលេខ OTP របស់លោកអ្នក។

ប្រសិនបើលោកអ្នកទទួលបានការស្នើសុំជាបន្ទាន់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីចូលទៅកាន់គណនីធនាគារ ការស្នើសុំលេខអត្តសញ្ញាណ ឬក៏ដើម្បីបញ្ជាក់នូវព័ត៌មានគណនីធនាគាររបស់លោកអ្នក សូមកុំចុចទៅលើ Link ដែលទទួលបាន ឬធ្វើការឆ្លើយតប និងផ្ដល់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាដាច់ខាត។

សូមអានអត្ថបទ ស្តីពីចំណេះដឹងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងរបៀបក្នុងការជៀសវាង ព្រមទាំងបង្ការពីការឆបោក (Phishing Scams)៖ https://www.acledabank.com.kh/kh/khm/security_tip_phishing

ជម្រាបជូនអតិថិជន និងសាធារណជន ជាទីគោរព! សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នជនឆបោកតាមមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិក និងរូបភាពផ្សេងៗ ដូចជាការបន្លំធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំ បុគ្គលិកធនាគារ ឬបុគ្គលល្បីឈ្មោះណាមួយ រួចផ្ញើសារបញ្ចុះបញ្ចូល ឱ្យអតិថិជនផ្ទេរប្រាក់ទៅឱ្យពួកគេ ដើម្បីជាថ្នូរទទួលបាននូវរង្វាន់ ឬអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ។ សូមអតិថិជន និងសាធារណជនទាំងអស់ មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ន និងទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន។ សូមអរគុណ។
ជម្រាបជូនអតិថិជន និងសាធារណជន ជាទីគោរព! សូមប្រុងប្រយ័ត្នការឆបោកប្រាក់ ពីផ្លេតហ្វមទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូមួយចំនួន ជាពិសេស PAYEER ដែលបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះធនាគារ អេស៊ីលីដា ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត និងបានផ្សព្វផ្សាយពីកិច្ចសហការក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ និងដកប្រាក់ពីការវិនិយោគលើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ រួមមាន Bitcoin, Ethereum និងកាបូប Crypto ជាដើម។

ធនាគារ អេស៊ីលីដា សូមបដិសេធចំពោះការផ្សព្វផ្សាយនេះ និងប្រកាសមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន PAYEER ឬមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការជួញដូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូទាំងនេះឡើយ។

សូមអតិថិជន និងសាធារណជន មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពទាំងអស់នេះ ចៀសវាងធ្លាក់ក្នុងការបោកបញ្ឆោតអូសទាញវិនិយោគ ឬជួញដូរឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ដែលមិនមានសុវត្ថិភាព និងអាចនាំឱ្យមានការខាតបង់។

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី សូមជម្រាបជូនអតិថិជន និងសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា រូបភាពខាងក្រោមនេះ ជាព័ត៌មានក្លែងបន្លំ។ សូមអតិថិជន និងសាធារណជនទាំងអស់ មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ន និងទទួលជ្រាបជាព័ត៌មាន។ សូមអរគុណ។
បុគ្គលិកធនាគារ មិនដែលទាក់ទងស្នើសុំ លេខសម្ងាត់ ឬលេខ OTP ពីអតិថិជនឡើយ។ លេខសម្ងាត់ ឬលេខ OTP គឺជាព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ហេតុនេះសូមកុំផ្តល់លេខសម្ងាត់ ឬលេខ OTP នេះ ទៅឱ្យនរណាម្នាក់ឱ្យសោះ ទោះបីបុគ្គលនោះអះអាងថា ជាបុគ្គលិកធនាគារក៏ដោយ។

សេចក្តីជូនដំណឹង

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី សូមគោរពជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជន និងសាធារណជនទាំងអស់ មេត្តាទទួលជ្រាបថា ធនាគារ អេស៊ីលីដា បម្រើសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជូនអតិថិជន និងសាធារណជន តាមរយៈ អេស៊ីលីដាម៉ូបាល ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងតាមបញ្ជរការិយាល័យធនាគារ តែប៉ុណ្ណោះ។

ធនាគារមិនមានសេវា ឬផ្តល់ការអនុញតឲ្យទទួលប្រាក់បញ្ញើ ឬទទួលប្រាក់សំណងឥណទាន តាមរយៈភ្នាក់ងារឥណទាន ឬបុគ្គលិកណាម្នាក់នោះទេ។ សូមអតិថិជន និងសាធារណជន មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ន ជៀសវាងចាញ់បោកជនខិលខូចមួយចំនួន និងផ្តល់ដំណឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងករណីចាំបាច់។

សូមមេត្តាចូលរួមប្រើប្រាស់សេវាស្វ័យប្រតិបត្តិការ ឌីជីថល ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ ដើម្បីសុវត្ថិភាព។ ប្រសិនបើអតិថិជន និងសាធារណជនមានចម្ងល់ ឬសំណូមពរផ្សេងៗ សូមទាក់ទងមកការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន (បម្រើ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍) តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 023 99 4444015 999 233៕ សូមអរគុណ!


CHAT
ផែនទីទំព័រ ទម្រង់សម្រាប់ប្រើជាមួយសេវា របៀបប្រើ លក្ខខណ្ឌ​សុវត្ថិភាព ព័ត៌មានតាមអ៊ីម៉ែល កំណត់ចំណាំផ្នែកច្បាប់ និងឯកជនភាព
អ្នកកំពុងទស្សនា : ១៤៣ ©២០២៤ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
ផ្ទៃងងឹត

ធនាគារ អេស៊ីលីដា មានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ទទួលស្គាល់ដោយ៖

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយធនាគារ៖